درباره مامیرزا حسین خان عضو موثر و کوشای شرکت سهامی چاپ سعادت را میتوان از پایه گذاران صنعت چاپ و از مردان فرهنگ مدار کرمانشاه دانست. وی در سال 1301 خورشیدی به همراه برادر دیگرش میرزا حسن خان با سرمایه ایی که داشتند و عزمی راسخ اقدام به تاسیس چاپخانه ای در غرب کشور نمودند. که این امر نیاز مطبوعاتی و فرهنگی کرمانشاه و دیگر شهرهای همسایه را تامین مینمود و شالوده معارف و پایه فرهنگ این دیار استحکام یافت. در تابلو شرکت چاپ سعادت این بیت زیبا جلب توجه می نموده است.
                                                                    هرکه به شرکت چنین قیام کند                                                                  گوی سعادت زهمگنان برباید
این موسسه در سال 1316 توسط مرحوم فیض الله سعادت گسترش یافت و در سال 1335 با کسب مجوز شروع به انتشار روزنامه سعادت ایران نمود. لازم به ذکر است که در همان زمان این چاپخانه نسبت به چاپ 16 روزنامه دیگر اهتمام میورزید ودر سال 1345 با فوت ایشان مدیریت چاپخانه را آقای سیاوش سعادت عهده دار شد و با تلاش بی وقفه و همت عالی همیشه از برترینهای چاپخانه در غرب کشور بحساب آمده و همچنین بغیر از دریافت لوح تقدیرهای متفاوت و گوناگون از نهادها و سازمانهای مختلف برنده تندیس بعنوان دومین پیشکسوت چاپ در ایران شناخته گردیده اند. وی در سال 1386 از کار کناره گرفته و مدیریت را به امیر هوشنگ سعادت تفویض نمود. لازم به ذکر است که خانواده سعادت سهم بسزایی در چاپ و نشر غرب کشور به خود اختصاص داده اند از جمله: روزنامه وزین باختر به مدیریت و مسولیت آقای کامران سعادت - چاپ و بازرگانی سعادت به مدیریت آقای امیر حسین سعادت و چاپ دیجیتال رضا به مدیریت اقای امیر پرویز سعادت اداره میشود

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .