تعرفه قیمت


عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
A3 یک رو 420*290 5
یک رو 420*290 5
یک رو 420*290 5
50*35 یک رو 480*330 5
یک رو 480*330 5
یک رو 480*330 5
70*50 یک رو 680*480 5
عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
A3 یک رو 420*290 5
یک رو 420*290 5
یک رو 420*290 5
50×35 یک رو 480*330 5
یک رو 480*330 5
50*35 یک رو 480*330 5
70*50 یک رو 680*480 5
عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
لمینت براق دو رو 90*60 8
لمینت مات دو رو 90*60 8
لمینت براق ویزیتی دو رو 85*48 10
لمینت براق مربع دو رو 60*60 12
لمینت مات مربع دو رو 60*60 12
لمینت برجسته دو رو 60*90 10
عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
براق یک رو 85*48 8
دو رو 85*48 8
مات یک رو 85*48 8
دو رو 85*48 8
کتان دو رو 85*48 8
یک رو 85*48 8
براق دورگرد دو رو 60*90 6
مات دورگرد دو رو 60*90 6
لیبل با روکش سلفون یک رو 85*48 8
لیبل بدون روکش سلفون یک رو 85*48 8
عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
ملخی یک رو 220*110 12
یک رو 220*110 12
یک رو 220*110 12
A5 یک رو 220*160 12
یک رو 220*160 12
یک رو 220*160 12
A4 یک رو 305*220 12
یک رو 305*220 12
یک رو 305*220 12
عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
A6 یک رو 14*10 10
دو رو 14*10 10
یک رو 14*10 10
دو رو 14*10 7
یک رو 14*10 10
دو رو 14*10 10
A5 یک رو 210*140 10
دو رو 210*140 10
یک رو 210*140 10
دو رو 210*140 10
یک رو 210*140 10
دو رو 210*140 10
A4 یک رو 29*20 10
دو رو 29*20 10
یک رو 29*20 10
دو رو 29*20 10
یک رو 29*20 10
دو رو 29*20 10
عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
A6 یک رو 14*10 10
دو رو 14*10 12
یک رو 14*10 10
دو رو 14*10 10
یک رو 14*10 10
دو رو 14*10 10
A5 یک رو 21*14 7
دو رو 21*14 7
یک رو 21*14 7
دو رو 21*14 7
یک رو 21*14 7
دو رو 21*14 7
A4 یک رو 29*21 7
دو رو 29*21 7
یک رو 29*21 7
دو رو 29*21 7
یک رو 29*21 7
دو رو 29*21 7
عنوان محصول تیراژ رو (طرف) قیمت (ریال) سایز تحویل (روز)
ملخی یک رو 220*110 12
یک رو 220*110 12
یک رو 220*110 12
A5 یک رو 22*16 12
یک رو 22*16 12
یک رو 22*16 12
A4 یک رو 30*22 12
یک رو 30*22 12
یک رو 30*22 12

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .